Stödmaterial till PEAK i gymnastik

Det här materialet vänder sig specifikt till dig som på olika sätt jobbar med elitaktiva inom gymnastikens discipliner. Du kanske är tränare i förening, landslagsverksamhet eller vid NIU i gymnastik. Det här materialet är tänkt som ett stöd till dig som tränare i hur du tillsammans med dina elitaktiva kan arbeta med PEAK inom ramen för er vardagliga träning och verksamhet.

Diskussionsgrupper

En stor del av syftet med PEAK är att dela kunskap och erfarenheter med varandra och i det lära sig om sig själv och växa som elitaktiv. Att prata om erfarenheter eller insikter hos sig själv med andra i träningsgruppen eller laget kan också bidra till att stärka och skapa samhörighet i gruppen, att det finns fler som känner som jag. Det ger också möjligheten att lära av varandra, kanske har någon i gruppen bra vanor eller rutiner för att hantera situationer som jag kan lära mig av?

Så här kan du lägga upp en PEAK aktivitet med diskussionsgrupper

  1. Välj ut några diskussionsområden som de aktiva får välja mellan . Anpassa hur många områden de har att välja mellan utifrån antalet aktiva som deltar . 
  2. Låt de aktiva välja vilka områden de vill diskutera utifrån intresse. Utifrån deras val av diskussionsområde delar de in sig i mindre grupper om cirka tre till fyra personer i varje grupp. 
  3. Låt grupperna diskutera frågorna i stödmaterialet under ca. 10 minuter. Fokus för övningen är att de aktiva diskuterar och delar tankar och erfarenheter med varandra. Du kan så klart fråga om du får lyssna in på diskussionerna i de olika grupperna men försök att vara en fluga på väggen och lyssna snarare än att styra eller bryta in i diskussionerna för mycket. 
  4. Om tid finns låt dem diskutera fler områden på samma sätt som ovan. 
  5. Avsluta gärna med att samla ihop gruppen och fråga om de vill dela något från diskussionerna i hela gruppen. Du kan ställa frågor som exempelvis: 
  6. Vad tar du med dig från de här diskussionerna? 
  7. Vad lärde du dig om dig själv? Vad lärde du dig av de andra i gruppen? Några tips eller inspiration? 
  8. Hur tyckte du det var att diskutera de här frågorna tillsammans med dina lagkamrater/kompisar? Var det lätt eller svårt? Var det positivt och givande för dig? 

Kom ihåg! 

  1. I diskussionerna finns inget rätt eller fel. För att våga och vilja dela med sig av tankar, erfarenheter och insikter hos sig själv är det viktigt att mötas med förståelse. Nedlåtande eller värderande kommentarer får inte förekomma. Vi lyssnar och stöttar varandra och lägger inga värderingar i vad någon berättar om.
  2. Frågorna i stödmaterialet är tänkt som ett stöd för diskussionerna. De måste inte följas till punkt och pricka, ni kan tillsammans lägga till frågor som känns relevanta för stunden. 


Diskussionsområden

Frågor om projektet och webbplatsen

peak@gymnastik.se

Projektet PEAK i gymnastik är skapat av och tillhör Gymnastikförbundet. Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du har rätt att skriva ut och ladda ner delar av materialet för icke kommersiellt bruk. Det är dock inte tillåtet att kopiera innehåll och sprida i kanaler som inte tillhör Gymnastikförbundet.

© Gymnastikförbundet 2024