Lär känna dig själv

Varför gör vi som vi gör? För att prestera och må bra är det till stor hjälp att du förstår hur du själv fungerar. Du kan träna upp den förmågan genom reflektion och nyfikenhet, som är viktiga verktyg för att lära känna sig själv.  

När vi förstår oss själva och våra reaktioner bättre, är det också enklare att fatta kloka beslut som hjälper prestationen. Ett sätt att lära sig mer är att läsa om idrottspsykologi och jämföra sina egna erfarenheter med den forskning som finns.  

Avsnitt 1: Självreflektion

Som elitaktiv är det en stor tillgång att vara aktiv i sin egen satsning. Då behöver du tänka på vad just du behöver för att må bra och kunna prestera på toppen av din förmåga. Genom att förstå dig själv bättre ökar också möjligheten att fatta kloka beslut och agera på ett sätt som hjälper prestationen. Detta gäller på kort sikt, till exempel hur du förstår och bemöter tankar och känslor inför en viktig tävling. Det gäller även på lång sikt – hur du reflekterar kring de beslut du tar i din vardag och vilka konsekvenser de får.  

Självreflektion handlar inte om att se tillbaka och enbart tänka på det som har gått fel. Försök istället zooma ut, se dig själv utifrån på ett nyfiket och icke dömande sätt och fokusera på vad du kan ta med dig för erfarenhet. På så sätt kan du hela tiden lära dig av dig själv. 

När du reflekterar ökar du möjligheten att agera och göra aktiva val, som ligger i linje med vad du själv vill långsiktigt. Om du också lär dig mer om din drivkraft, din motivation och dina värderingar, kan det bli en källa till kraft och energi i stunder när utmaningarna känns större. Ett exempel på att agera i linje med vad du vill nå långsiktigt kan vara om du vid en tävling plötsligt slås av hur många det är som tittar på dig. Du tappar fokus, kommer in fel i en övning och gör ett misstag som ger poängavdrag. Men i stället för att bli arg på dig själv för att du påverkades av situationen, försöker du normalisera vad som hände. Du försöker förstå varför det blev som det blev och tar med dig den erfarenheten till nästa tävling.  

När du vet mer om dig själv, dina styrkor och sårbarheter är det lättare att ta kloka beslut. 

Träna smart, lyssna på kroppen och be om hjälp. Det är mina stora utmaningar. Det har det alltid varit. Men nu har jag lagt märke till det och vet att det är något som är svårt för mig. Och nu när jag vet det, kan jag också välja att göra annorlunda än innan, då jag inte visste hur jag tänkte. Då tränade jag skadad gång på gång och fick sedan ångra mig.