Vad påverkar runt omkring?

Hur påverkas du av miljön du befinner dig i? Ibland är det lätt att tro att allt inom idrottspsykologi handlar om hur du själv kan hantera olika situationer, men så är inte fallet. Den miljö vi befinner oss i har också en stark påverkan på hur vi mår och presterar. Det är viktigt att komma ihåg.  

Avsnitt 1: Träningsgruppen 

Vad är en grupp? Alla beskrivningar utgår från att det är minst två personer som på något sätt hänger ihop. Vi påverkas också av att tillhöra en träningsgrupp, eftersom vi kan lära oss mycket om oss själva genom det. Gruppen är en stark källa till identitet och hur vi ser på oss själva. Det kan exempelvis göra att du ser dig själv som gymnast, i stället för en person som tränar gymnastik.  

Olika kulturer och vad som gäller i den kulturen överförs ofta till individer via grupper, på gott och ont. Vi lär oss lättare i grupp, eftersom det oftast är effektivare att lära sig av varandra än att komma på saker själv. Hur vi upplever vår grupptillhörighet påverkar både självkänsla (hur vi ser på oss själva) och självförtroende (vår tilltro att kunna klara av en viss uppgift). Hur gruppen fungerar kan därför bidra stort till hur vi mår och presterar. 

Gruppens kultur påverkar också vårt beteende, om vi känner att vi vågar vara oss själva eller om vi känner att vi måste låtsas vara någon annan. Över tid påverkar grupper också ofta våra attityder, eftersom vi människor lätt anpassar oss till varandra. Det kan vara attityder till hur skador hanteras eller vad som är okej eller inte okej att prata om. Det kan också vara normer, som att alltid ta hand om varandra, fråga hur kompisarna mår eller att prata om sina känslor.  

Din tur att reflektera!

Fundera på de grupper som har påverkat dig mest under din uppväxt. Det kan vara din skolklass, olika grupper du har tränat med eller familjen.  

  • Vad behöver just du för att må bra i en grupp?

Den sociala sammanhållningen är viktig för att vi ska känna oss trygga, förstådda, sedda och som en del av gruppen. Om vi inte får känna det, tar det lätt mycket energi från oss. Det kan göra att det blir svårt att slappna av och återhämta sig. 

Sammanhållningen inom idrotten är ofta stark för att gruppmedlemmarna jobbar för samma sak. I filmen reflekterar Christopher Soos och Tonya Paulsson över vad deras träningsgrupp betyder för dem och vilken inverkan gruppen har på deras motivation.