Återhämtning

Återhämtning är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig din träning. Det minskar även risken för  

 • sjukdom 
 • skador 
 • långvarig trötthet 
 • utmattning 
 • överträningssyndrom 
 • överbelastningsskador 
 • nedsatt prestationsförmåga.  

När du ger utrymme för återhämtning i ditt liv optimerar du dina förutsättningar för att prestera bra, både på kort och lång sikt. 

Avsnitt 1: Återhämtning och prestation

Både i träningen och i livet utanför utsätter du dig för olika sorters belastning. Det kan vara fysisk, mental och relationsrelaterad belastning, som upplevda krav, stress, konflikter eller ofrivillig ensamhet. Kroppens reaktion på stress är alltid samma, oavsett om det handlar om fysisk eller psykologisk stress. Under perioder med hög psykologisk stress kan du exempelvis behöva öka din återhämtningstid med 25–50 procent. Den belastning du utsätter dig för behöver därför balanseras med återhämtning, för att du ska få en positiv effekt av din träning.  

Stressnivån i livet utanför träningen påverkar alltså hur väl du kan tillgodogöra dig träning. Det gäller att se till helheten av olika typer av belastning i ditt liv och skapa bra förutsättningar för återhämtning.  

Viktiga pusselbitar för återhämtning är 

 • kost och vätska 
 • sömn och vila 
 • mental återhämtning 
 • återhämtningsstrategier (bland andra planering, periodisering och monitorering) 

Du kan läsa mer om kost och vätska i blocket ”Kost för elitaktiva”.  

Din tur att reflektera!

 • Vad skapar trötthet eller stress i din vardag? 
 • Vilken koppling kan du se till ditt mående eller prestation? 
 • Vad gör du för att återhämta dig från trötthet eller stress?