Områden

Materialet i PEAK är uppdelat i tre områden för att det ska vara enkelt att ta till sig. I verkligheten hänger alla delar ihop och påverkar varandra. Du tar del av de områden och block som intresserar dig men har nytta av att se materialet som en helhet där där alla delar bidrar till din långsiktiga utveckling så att du kan må bra, prestera bra och elitsatsa på gymnastiken längre.