Hitta och behålla fokus

Förmågan att fokusera är en av de viktigaste egenskaperna inom idrotten. För att prestera behöver du kunna hitta och behålla fokus i nuet och på uppgiften, trots inre och yttre distraktioner.  

Distraktioner kan vara publik som hejar, en tävlingsdräkt som går sönder, belysningen eller temperaturen i tävlingshallen eller ens egna tankar och känslor. 

Avsnitt 1: Uppmärksamhet

När vi blir äldre blir vi bättre på att reglera vår uppmärksamhet. Det innebär att vi lättare kan ta in rätt information och stänga ute det som inte är relevant. Som elitaktiv är detta mycket viktigt, under både träning och tävling.  

Du styr din uppmärksamhet när du riktar dina tankar mot något speciellt. Du har säkert märkt det kan vara svårt att behålla fokus på en och samma sak över tid. Uppmärksamheten är flyktig och tankarna flyger lätt i väg.  

Genom att träna på att notera var din uppmärksamhet är, blir du mer medveten om när din uppmärksamhet förvinner i väg och hur det går till. Du blir också bättre på att ta tillbaka uppmärksamheten till det som är viktigt att fokusera på i stunden.  

I filmen får du veta mer om hur du kan öva på att hitta och behålla fokus. 

Själva tävlingstillfället i gymnastiken ställer höga krav på koncentration, fokus och uppmärksamhet. För att öva upp de förmågorna kan du träna på att: 

  • styra uppmärksamheten och fokusera på det som är relevant för uppgiften 
  • behålla och återta fokus upprepade gånger 
  • vara medveten om situationen och ta in information runt omkring  
  • skifta fokus för att anpassa dig till det som är mest relevant i stunden.  

Med tiden lär du dig vilka saker som är viktiga och vilka du kan bortse från under en tävling. När du tävlar för första gången kan tävlingshallen i sig ta mycket energi, med alla människor, ljud och röster.  

Distraktioner

Distraktioner är saker som stör vår uppmärksamhet på en specifik uppgift och tar fokus och energi.  

Inre distraktioner är inre upplevelser som tankar, känslor eller kroppsliga sensationer. Det kan vara orostankar om framtiden eller ältande av gamla misstag. Det kan också vara jämförande tankar som dyker upp när du ser andra tävlande.  

Inre känslor som stör koncentrationen kan vara ilska eller ledsenhet. Kroppsliga sensationer som stör ditt fokus kan vara träningsvärk, smärta, magont eller att känna ett behov av att gå på toaletten.  

Yttre distraktioner är till exempel ljud, ljus, lukter eller temperatur. Det kan vara publik som hejar eller pratar högt, någon som äter något i hallen eller ett alarm på en mobil som börjar ringa när du ska köra. Yttre distraktioner kan också vara att kläder som skaver, att hallen är för varm, för kall eller att ljuset är dåligt. 

Din tur att reflektera!

Ett bra sätt att lära sig mer om sig själv är att ta reda på vilka distraktioner som kan störa din koncentration på tävling och träning.  

  • Vilka inre distraktioner kan eller brukar störa din uppmärksamhet? 
  • Vilka yttre distraktioner kan eller brukar störa din uppmärksamhet?

När du har identifierat dina distraktioner kan du gå vidare till nästa avsnitt. Där får du tips om hur du kan träna ditt fokus.