Fysisk preparation

Fysisk preparation handlar om att skapa dig rätt fysiska förutsättningar för att möta gymnastikens belastningskrav. Syftet är att du ska utvecklas i gymnastiken, orka tillgodogöra dig den träningsmängd som krävs och få en bra reserv för att stå emot skador.  

Avsnitt 1: Kroppens positionering

Om du har en förståelse för hur musklerna arbetar kan du träna effektivare och smartare. De muskler som du kan se kallas ytliga eller globala muskler. De har förmågan att arbeta med stor kraft under kortare tid. De är dock ganska snabbt uttröttbara och behöver uppbackning.  

De djupa eller lokala musklerna finns framför allt nära lederna eller i det djupare muskellagret som ligger längst in i kroppen mot skelettet. De ser till att leden intar en gynnsam position och rörelsen blir kontrollerad.  

Om du medvetet positionerar kroppen rätt inför en övning ser du till att ge musklerna bra förutsättningar att kicka in, förbereda kroppen för momentet och utveckla kraft. Tänk dig kroppen som en mängd klossar som staplas på varandra. När klossarna är centrerade och står mitt på varandra får kroppen bästa kraft och hållfasthet. Det kallas även för en atletisk hållning.  

Du kan själv försöka att hitta in i en atletisk hållning genom att känna efter hur du håller din kropp. Börja uppifrån eller nedifrån när du står upp. Känn efter hur du håller huvud, skuldror, bröstkorg, bäcken, knän och fötter.  

För att hitta en god hållning kan du prova dessa övningar.  

 • Göra små, snabba, stående tåhäv på golvet så att du ”studsar på hälen” 
 • Sitt på en stor boll och studsa med överkroppen men med fötterna kvar i golvet 
 • Stå på en balansplatta och gunga lite i knäna men bibehåll plattan horisontell  

 Kroppen är nämligen bra på att korrigera hållningen i dessa övningar och att göra detta med översträckt knä eller framskjuten haka brukar kännas fel.  

En bra hållning främjar också lungkapaciteten. Detta beror på att lungorna får bättre plats i en neutral ryggposition än vid en ihopsjunken position. Att tänka på hur du andas eller ATT du andas under träningen leder till att fler muskler kan kopplas på naturligt, framför allt de djupa musklerna.  

Kom ihåg att det finns stora variationer i kroppens position och du inte ser ut precis som någon annan. Det gäller därför att hitta den position och balans som känns naturlig för dig.  

Gymnastikens fysiska krav

Varje idrott ställer sina specifika krav på utövaren. Utöver teknik och taktik ställs också krav på olika fysiska grundegenskaper som blir styrande för prestationsförmågan.  

Din fysiska status kan karaktäriseras utifrån fem fysiska grundegenskaper 

 • Styrka – förmågan att motstå eller övervinna yttre kraft med hjälp av muskelstyrka. 
 • Snabbhet – musklernas förmåga att skapa största möjliga kraft för att på kort tid skapa högsta möjliga rörelsehastighet. 
 • Uthållighet – förmågan att motstå trötthet vid fysisk aktivitet. 
 • Rörlighet – förmågan att utföra rörelser med högsta möjliga rörelseomfång. 
 • Koordination – samordning av rörelser i förhållande till varandra och omgivningen. 

För gymnastiken blir de fysiska grundegenskaperna styrka, rörlighet och koordination oerhört viktiga medan uthålligheten är mindre styrande för prestationsförmågan. Gymnastikens olika discipliner ställer också specifika krav på hur välutvecklade de fysiska grundegenskaperna behöver vara. Även om de fysiska grundegenskaperna är olika centrala för prestationsförmågan så hänger de ihop. Brister i en fysisk grundegenskap kan leda till brister i en annan och det är därför det blir viktigt att träna samtliga fysiska grundegenskaper. De fysiska grundegenskaperna behöver inte nödvändigtvis tränas som isolerade egenskaper utan kan också kombineras i den allmänna träningen. Du kan exempelvis träna styrka och samtidigt uthållighet under ett cirkelträningspass. Under själva teknikträningen blir det ofta en kombination av fler grundegenskaper.  

De fysiska grundegenskaperna ska inte ses som separata förmågor utan som delar av en helhet där gymnastiken som idrott ställer specifika krav på hur välutvecklade de olika grundegenskaperna behöver vara för prestationsförmågan. Om du är medveten om och nyfiket vill ta reda på vilka krav gymnastiken ställer på dig som elitaktiv, kan du tillsammans med din tränare ta reda på vad du behöver jobba med för att kunna möta dem. 

Din tur att reflektera!

Tänk på hur din disciplin ser ut i tävlingsmomentet och vilken träning det kräver av dig. 

 • Vilka krav på styrka ställer din disciplin på dig i tävling respektive träningsmomentet? 
 • Vilka krav på snabbhet ställer din disciplin på dig i tävling respektive under träning? 
 • Vilka krav på uthållighet ställer din disciplin på dig i tävling respektive träning? 
 • Vilka krav på rörlighet ställer din disciplin på dig i tävling respektive träning? 
 • Vilka krav på koordination ställer din disciplin på dig i tävling respektive träning?