Analysera teknik

Det här blocket handlar om värdet av att analysera sin egen teknik, men även andras. I tre olika filmer resonerar elitaktiva och tränare om sin syn på och erfarenheter av teknikanalys. Kan teknikanalyser öka förståelsen för gymnastiken? Höja motivationen? Är det ens möjligt att nå sin fulla potential som aktiv utan att analysera teknik? 

Avsnitt 1: Teknikanalys för dig som elitaktiv

Fördelarna med att lägga tid på teknikanalys, inte minst videoanalys, är många. I materialet resonerar både elitaktiva och tränare om fördelarna som det kan leda till, exempelvis ökad utvecklingstakt, motivation, och att du som elitaktiv bättre kan identifiera dina förbättringsområden såsom exempelvis styrka eller flexibilitet.  

Dessutom ska nämnas att många experter menar att genom att arbeta med videoanalys kan du som aktiv öka din känsla av kompetens, en av de tre grundläggande psykologiska behov som utgör byggstenarna i motivationsteorin (SDT). Att jobba med videoanalys är också ett led i arbetet med att utveckla och stötta självständiga aktiva, ett uttalat mål i Gymnastikförbundets ledarskapsfilosofi Athlete Centered Coaching. Mer om SDT kan du läsa i blocket ”Vad påverkar runt omkring

I den första videon möter vi Stina Langenius och Nicolai Campbell som berättar hur de använder videoanalys i sin vardag hur de tycker att teknikanalys hjälper dem i sin utveckling. Både Stina och Nicolai är truppgymnaster på elitnivå, men deras budskap kan tillämpas på alla discipliner inom gymnastiken. De lyfter fram vikten av att uppmärksamma det positiva, värdet av att studera och inspireras av andras teknik och inspel till hur teknikanalys kan leda till ökad förståelse. 

Din tur att reflektera!

Utifrån din egen träningsmiljö och teknikutveckling, fundera över: 

  • Vilka fördelar ser du med videoanalyser? 
  • I vilken utsträckning använder du dig av teknikanalys? Har du nytta av att använda dig av det oftare? 
  • Vad tittar du på när du tittar på videoanalyser av dig själv? Hur mycket tittar du på det du behöver korrigera och hur mycket tittar du på det du gör bra?