Avsnitt 2: Teknikanalys ur ett tränarperspektiv

I den andra videon möter vi Jacob Melin, tränare i truppgymnastik, som bland annat berättar hur de jobbar med teknikanalys i trampett och tumbling i den egna klubben, vikten av kopplingen ”hur kändes det” och ”hur ser det ut” och hur man kan tänka kring tekniska hjälpmedel för teknikanalys.  

Jag tror att det är, i de här hastigheterna och i dom här rörelserna som är på högsta nivån så hinner man inte se allting, eller man hinner inte uppleva allting själv som gymnast. Utan jag tror att det är helt avgörande att på olika sätt se sig själv. [...] Om man inte har en väldigt duktig tränare som kan förklara exakt vad man gjorde i alla lägen. [...] det är nästan omöjligt att förklara om man inte kan visa eller kan förklara i ett lugnare tempo i en video.

Skiljer sig teknikanalys mellan den som görs i den mer akrobatiska gymnastiken och den som görs i de discipliner och grenar som innehåller även koreografi, dans och uttrycksfullhet, och som dessutom kanske görs i grupp? Mathilda Carlsson, friståendetränare i truppgymnastik, ger sin syn i denna video. Bland mycket annat berättar hon hur de jobbar med analyser rent praktiskt, hur hon inspireras genom att titta på andra trupper, andra gymnastikdiscipliner och även helt annan verksamhet. Avslutningsvis får vi Mathildas tre bästa tips kring teknikanalyser!  

Din tur att reflektera

Utifrån din egen träningsmiljö och teknikutveckling, fundera över: 

  • Hur arbetar du och dina tränare med teknikanalys?  
  • Har ni nytta av att utveckla er användning av teknikanalys?