Lästips och referenser

Här hittar du referenser och lästips för dig som är intresserad av att läsa mer. Expandera respektive område för att enkelt hitta det du söker.

Lästips

 • Gymnastikförbundet har en digital utbildning som heter Styrka, rörlighet och fysiologi och berör träningslära. Den vänder sig till tränare men kan vara lika intressant för dig som elitaktiv att gå om du vill veta mer om hur kroppen är uppbyggd och fungerar.

 • Mer om styrketräning kan du läsa i artikeln Låt syftet styra din styrketräning av Victor Bengtsson (2022) för Centrum för Idrottsforskning.

 • Du kan också läsa om styrketräning i artikeln Styrketräningens ABC – träna så här för att få maximal styrketillväxt av Victor Bengtsson (2021) för Centrum för Idrottsforskning.

 • Är du intresserad av att lära dig mer om kost och återhämtning kan du gå Gymnastikförbundets digitala utbildning Idrottsnutrition och återhämtning. Den vänder sig till tränare men kan vara lika intressant för dig som elitaktiv att ta del av.

 • Är du truppgymnast och vill ta del av en studie som beskriver delkapaciteterna hos truppgymnaster i landslaget kan du läsa Sex and Age-Group Differences in Strength, Jump, Speed, Flexibility, and Endurance Performances of Swedish Elite Gymnasts Competing in TeamGym av Stefan Höög och Erik P. Andersson (2021) i Frontiers in Sport and active living.

 • Vill du veta hur psykologisk stress påverkar din förmåga att tillgodogöra dig träning kan du läsa artikeln Idrottare bör minska träningsbelastningen under perioder av hög stress av Filip Larsen och Cecilia Åkesdotter (2021) för Centrum för Idrottsforskning.

 • Athlete advisor är en app framtagen för elitidrottare som syftar till att genom skattning beräkna belastning och återhämtning.

 • Vill du läsa mer om återhämtning kan du läsa boken Smartare återhämtning av Göran Kenttä (2014) SISU Idrottsböcker.

 • På webbplatsen Frisk & fri kan du läsa mer om ätstörningar. Frisk & fri är en riksförening mot ätstörningar och erbjuder utbildningar som syftar till att öka kunskapen om bemötande och förebyggande av ätstörningar inom idrotten för alla idrottsorganisationer och ledare.

 • Vill du lära dig mer om och få en djupare förståelse för ätstörningar kan du se dokumentärserien i tre delar som SVT har gjort. Den heter Ätstört och finns på SVT Play.

 • På webbplatsen HLR rådet - Svenska rådet för hjärt- och lungräddning kan du ta del av mer information om HLR, titta på utbildningsfilmer och hitta kontaktuppgifter till utbildare.

 • Gymnastikförbundet har ett samarbete med Aleris Sports Medicine som möjliggör snabb privat specialistvård där du kan få hjälp med bedömning av en känning, överbelastning eller skada. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Gymnastikförbundets hemsida.

 • Det internationella gymnastikförbundet FIG har sedan 2020 spelat in ett stort antal intressanta webbinarier inom vitt skilda områden, bland annat:

 • The coaching Biomechanics Interface

 • Understanding forces in gymnastics

 • Understanding twisting during saltos

 • Gymnastikförbundets utbildning Biomekanik vänder sig till tränare men om du är intresserad kan du också gå den.

 • Vill du veta mer om Paul Fitts modell för inlärning av motoriska rörelsemönster kan du läsa Human Kinetics blogg.

 • Är du intresserad av att lära dig mer om biomekanik kan du läsa böckerna Biomekanik och Anatomi med rörelselära och styrketräning (2014) av Rolf Wirhed, SISU Idrottsböcker respektive Harpoon publications AB.

Referenser

 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.

 • Fennell, M. (2016). Overcoming Low Self-Esteem - a self-help guide using cognitive behavior therapy, 2nd Edition. Little, Brown Book Group.

 • Hayes, S. C., Smith, S. X., Rundgren, P., Iliste, A., & Bjurner, E. (2007). Sluta grubbla, börja leva: ACT-metoden lär dig: upptäcka och acceptera negativa tankar, undvika att fastna i dem, leva ett liv som fungerar. Stockholm: Natur och kultur.

 • Jonker, L., Elferink-Gemser, M. T., & Visscher, C. (2010). Differences in self-regulatory skills among talented athletes: the significance of competitive level and type of sport. J Sports Sci, 28, 901-908.

 • Kenttä, G. (2014). Smartare återhämtning. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

 • Kenttä, G., Lundqvist, C., & Bjurner, P. (2015). Bättre prestation & hälsa med KBT: fakta, inspiration, fallbeskrivningar. Stockholm: SISU idrottsböcker.

 • Lindwall, M., Stenling, A., & Weman-Josefsson, K. (2019). Motivation inom träning, hälsa och idrott : ett självbestämmande perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

 • Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2014). The concept of flow. In Flow and the foundations of positive psychology (pp. 239-263): Springer.

 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. Am Psychol, 55, 68-78.

 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Press.

 • Seijts, G. H., & Latham, G. P. (2005). Learning versus performance goals: When should each be used? Academy of Management Perspectives, 19, 124-131.

 • Shafran, R., Egan, S. J., & Wade, T. (2018). Overcoming Perfectionism 2nd Edition: A self-help guide using scientifically supported cognitive behavioural techniques: Robinson.

 • Wadström, O., & Ekvall, D. (2013). Idrottsglädje, prestation, utveckling: kognitiv beteendeterapi för tränare, idrottare och föräldrar. Linköping: Psykologinsats

 • Weinberg, R. S., & Gould, D. (2019). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

 • Hardy Fink, FIG Director of Education and Academy Programs 2005-2020

 • Keith Russell, Associate Professor in the College of Kinesiology, University of Saskatchewan

 • Ludwig Schweizer, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Freiburgs universitet; Gymnastic Equipment Test Laboratory; President FIG Apparatus Commission

 • Rolf Wirhed, fil.lic. examen fysik, sakkunnig biomekanik

 • Diverse material från FIG Coach Education Programs (Academy Program, Age Group Program)

 • FIG Code of Points

 • European Gymnastics Code of Points TeamGym

Frågor om projektet och webbplatsen

peak@gymnastik.se

Projektet PEAK i gymnastik är skapat av och tillhör Gymnastikförbundet. Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du har rätt att skriva ut och ladda ner delar av materialet för icke kommersiellt bruk. Det är dock inte tillåtet att kopiera innehåll och sprida i kanaler som inte tillhör Gymnastikförbundet.

© Gymnastikförbundet 2024