Avsnitt 3: Sammanfattning

Förmågan att fokusera är en av de viktigaste egenskaperna inom idrotten. Hitta, behålla och återta fokus är avgörande för att prestera på topp. Ett bra första steg är att börja reflektera över din egen uppmärksamhet och träna på att styra den tillbaka till det du vill fokusera på.  

Inre distraktioner som tankar, känslor eller kroppsliga sensationer och yttre distraktioner som ljud, ljus eller ord kan störa ditt fokus. Du kan träna tävlingslikt med distraktioner för att förbättra din förmåga att fokusera. 

Andra tips för att förbättra fokus är att skapa bra rutiner, hitta en balans mellan utmaning och kompetens (flow) och att skapa bra förutsättningar för återhämtning genom att äta, sova och se till att du får vila ditt fokus.  

Tekniker från ACT, som medveten närvaro, acceptans och att gå i värderad riktning är hjälpsamma för att utveckla förmågan att hitta och behålla fokus.

Testa dina kunskaper

Om uppmärksamhet och fokus