Avsnitt 4: Sammanfattning

Ditt mående och din prestation påverkas av den miljö du är i. Alla är ansvariga för skapa en bra miljö där alla kan trivas, utvecklas och må bra, men ett speciellt ansvar vilar alltid på tränaren och de vuxna som jobbar nära idrotten.  

Självbestämmandeteorin delar upp motivation i  

  • inre (inre drivkraft) 
  • yttre eller kontrollerad motivation (yttre press).  

Inre motivation behövs för att må bra och kunna prestera över tid. Den skapas genom att vi upplever autonomi, kompetens och tillhörighet. 

Målinriktning handlar om vilka mål som är viktiga i en klubb eller träningsgrupp.  

  • I ett egoorienterat klimat mäts ofta framgång genom att prestera bättre än någon annan.  
  • I ett uppgiftsorienterat klimat ligger fokus på den egna utvecklingen och det är ofta lättare att samarbeta och ha kul i gruppen.