Avsnitt 3: Målinriktning

Föreningens målinriktning kan också påverka klimatet i gruppen och hur du som elitaktiv mår och presterar. En bra första fråga att ställa dig själv är: Vilken typ av mål är viktiga i den miljö där du befinner dig?  

Är det viktigast att alltid vara bäst och jämföra sig själv med andra? Eller är det att jämföra med sig själv och den egna utvecklingen? Viktigt att komma ihåg är att det är ganska vanligt att någon som gillar att tävla har högt på båda. Det vill säga, hen vill prestera och vinna tävlingar, men den egna utvecklingen är också en viktig drivkraft. Du kan läsa mer om målsättningsarbete i blocket ”Mål, självförtroende och motivation”.  

Framgång kan bedömas utifrån två olika klimat.  

  1. Egoorienterat klimat. Framgång är att vara bättre än någon annan. Fokus ligger på att vara bäst och lära sig fortast. 
  2. Uppgiftsorienterat klimat. Framgång är att vara bättre än sig själv, utifrån de egna förutsättningarna för stunden. Fokus ligger på den egna utvecklingen, till exempel genom att sätta sina egna mål.  

Ett uppgiftsorienterat klimat leder ofta till bättre samarbete och glädje i gruppen. Det är inte fel att tävla, men det är en stor skillnad mellan att vilja prestera på toppen av sin förmåga vid tävling och känna en hets att jämföra sig med andra. Om vi alltid jämför oss med andra får vi lätt prestationsångest, eftersom det som de andra gör ligger utanför vår kontroll.  

Ord och handling behöver hänga ihop. För att skapa ett uppgiftsorienterat klimat är det viktigt att tränare och kompisar ger feedback på det sättet, alltså att de fokuserar på den egna utvecklingen och på att ha kul. Inte på jämförelser mellan olika personer. Detta gäller både i perioder när det går bra och i perioder där det går mindre bra.  

Din tur att reflektera!

Fundera över dina mål och den miljö, träningsgrupp eller det landslag du befinner dig i. 

  • Hur är träningsklimatet i den grupp du befinner dig i?  
  • Vilka mål är viktiga för dig och i den miljö du befinner dig?