Avsnitt 2: Mentala utmaningar

När vi pratar om vad som krävs för att prestera i sin idrott talas ofta om en kravprofil. Fysiskt kan det exempelvis vara vilken rörlighet, stryka eller spänst som krävs för att kunna prestera på topp. Det kan också vara att tänka igenom vilka mentala krav som just din idrott ställer?  Till exempel kan förmågan att slå på och av sitt tävlingsfokus vara en viktig förmåga att träna upp under långa tävlingsdagar.  

Det kan säkert finnas likheter mellan de mentala utmaningar man ställs inför i parkour och artistisk gymnastik, men också stora skillnader då både träning, tävling och kultur kan se olika ut. Vilka mentala utmaningar är vanliga i just din disciplin? Gäller de utmaningarna också för dig?  

Genom att tänka igenom vilka mentala utmaningar du kan möta både i vardagen, på träningen och under tävling kan du lättare göra upp en plan och förbereda dig på hur du ska möta dem. I den här podden får du lyssna till Gustav Tingelöf och Lola Woody, två elitaktiva inom gymnastiken, som reflekterar över vilka mentala krav och utmaningar de upplever inom sina discipliner och vilka strategier de har för att hantera dem under tävling.  

Att hantera gymnastikens mentala krav och utmaningar

Din tur att reflektera!

  • Vilka mentala krav och utmaningar upplever du att din disciplin ställer på dig i tävlingsögonblicket? 
  • Hur hanterar du de situationerna idag? 
  • Finns det något du skulle vilja utveckla och träna mer på?