Avsnitt 3: Tankar och känslor

Tankar, känslor, beteende och fysiska sensationer kan påverka dig under en tävling. Den här modellen är hämtad från kognitiv beteendeterapi (KBT). Den används för att förstå sig själv bättre och skapar en helhet, med alla fyra delar tillsammans. 

Dina tankar och känslor kan påverka ditt beteende, vad du faktiskt gör. Det du tänker och känner kan också ha en kroppslig påverkan. När du går ut på tävlingsgolvet kan många olika tankar och känslor uppstå. För vissa är det en skön laddning att äntligen få tävla, för andra är det ett tillfälle som kan skapa känslan av nervositet och prestationsångest.  

Känslan av att vara nervös kan leda till fysiska reaktioner. Det kan kännas som att tävlingsdräkten plötsligt är för tajt och kniper åt vid halsen, du kan känna dig darrig eller få ett tryck över bröstet, eller få ont i magen och behöva gå på toaletten flera gånger.  

Hur du tolkar och förstår de här fysiska reaktionerna kan vara en hjälp när du ska prestera. Se det som händer som en naturlig reaktion och som kroppens förberedelse inför något som är viktigt. Det är också vanligt att den värsta nervositet går över när tävlingen väl börjar.  

Det är inte heller konstigt att våra tankar påverkas av att vi blir nervösa. Men det betyder inte att tankarna behöver vara sanna eller rimliga. En bra taktik är att försöka acceptera och stå ut också med de tankar och känslor som kommer när du är nervös, samtidigt som du fortfarande gör det du vill och har tränat på att göra.  

Tillsammans kan de fysiska reaktionerna, tankarna och känslorna i olika situationer påverka vad du väljer att göra, alltså ditt beteende. Genom att ta reda på hur du påverkas i olika situationer, blir det lättare att göra en plan för hur du vill agera under sådana situationer i framtiden. Till exempel; När jag hamnar i det här läget brukar det vara bra att prata med någon jag litar på, fokusera på min plan på vad jag ska göra och komma ihåg att det jag känner och tänker inte behöver vara sant. Du kan läsa mer om beteende och hur du kan förhålla dig till dina tankar och känslor i blocket ”Hitta och behålla fokus”.  

I filmen berättar Lukas Knutsson och Sara Nässel om hur tankar och känslor påverkar deras förmåga att prestera och hur de har valt att agera i de situationerna. 

Självreflektion leder till framgång

Det är lätt att man bara tänker efter när det går dåligt, och att man inte tänker eller känner efter när det går bra. Man kör liksom på tills man blir tvungen att reflektera. En bra idé är att tänka igenom på kvällen vad jag har gjort idag. Vad kan jag ta med mig och lära mig av det här?

Forskning visar att idrottare på juniornivå som är duktiga på att reflektera och lär sig vad de själva behöver för att prestera och må bra, ofta är de som blir mest framgångsrika som seniorer. Idrottare på mycket hög nivå (som har vunnit mer än ett OS- och VM-guld) har också lyft fram sin förmåga till reflektion och förstå sig själva i olika situationer som en avgörande fördel vid prestation i mästerskap.   

Din tur att reflektera!

Tänk tillbaka på hur du själv fungerar i tävlingssituationen och fundera över: 

  • Vilka tankar brukar dyka upp? 
  • Vilka känslor är vanliga för dig? 
  • Brukar du känna något i kroppen? 
  • Hur brukar du reagera då? 
  • Hur brukar det gå? 
  • Finns det något du kan göra annorlunda?

Du kan också prata med en tränare, träningskompis, andra elitaktiva eller en idrottspsykologisk rådgivare för att utveckla dina tankar och reflektionsförmåga.