Avsnitt 4: Värderingar

Målsättning har länge varit en viktig del inom idrottspsykologin. Det är ett sätt att fokusera uppmärksamheten och öka problemlösningsförmågan – för att ta dig närmare det du konkret vill åstadkomma. Exempel på specifika och mätbara mål är att vinna SM eller kunna stå på händer i en minut.  

Dina grundläggande värderingar är något som du alltid kan luta dig emot, oavsett hur det går med dina mål. Steven C Hays är en känd forskare inom ACT- terapi (en terapi som innehåller tekniker för mental träning). Han beskriver värderingar som en riktning i livet. Det är inget du når fram till, till skillnad från mål. En riktning kan guida dig i de olika ögonblick och val som uppstår i livet.  

Dina grundläggande värderingar avspeglas i det du gör. Det är inte något du blir klar med, utan de finns alltid där i de små, vardagliga besluten du tar om hur du vill vara och agera i livet. Om du vet om din riktning och vad som är viktigt för dig på riktigt, kan värderingar vara en källa att hämta kraft i – trots att det inte alltid är lätt att agera i linje med dem.  Ett exempel kan vara att som elitaktiv stå för en ren och rättvis idrott utan doping eller andra olagliga sätt att förbättra prestationsförmågan. Det är något som den personen kan stå för resten av livet, även efter att karriären är avslutad.  

Ytterligare en skillnad mellan värderingar och mål är att värderingar inte handlar om resultat. De handlar i stället om att  

  • leva det liv du vill leva 
  • utgå ifrån det som känns viktigt och meningsfullt på riktigt 
  • aktivt göra val 
  • ta steg i linje med dina värderingar.  

Det leder till en känsla av att vara sann mot sig själv, men är ingen garanti för att allt du gör kommer att ha ett lyckosamt utfall.  

Värdering eller mål

Sortera värderingar och mål och lägg dem i rätt box

Värderingar

Mål

Din tur att reflektera!

Fundera över vilka värderingar och livsmål du har som handlar om hur just du vill leva ditt liv.  

  • Hur vill du vara som vän?  
  • Vad vill du stå för som idrottare? 
  • Vad kan du alltid stå för som person oavsett sammanhang?

Försöka hitta svar som är mer allmänna riktlinjer än mål. Värderingar är något du alltid kan återkomma till och som kan guida dig under hela din karriär.