Avsnitt 5: Sammanfattning

  • Reflektion är en viktig egenskap som finns hos framgångsrika idrottare. Genom att förstå hur du själv fungerar, ökar möjligheten att du fattar kloka beslut under din idrottskarriär. Det bidrar till att du utvecklas och presterar bättre.  
  • En värdering är riktning som utgår från vad du tycker är viktigt i livet. De kan du ha som ledstjärna hela livet.  
  • Ett mål bygger på att du uppnår ett specifikt resultat vid en viss tidpunkt.  

Att arbeta med värderingar är en del av ACT. Det kan du läsa mer om i blocket ”Hitta och behålla fokus”.