Avsnitt 6: Sammanfattning

Motoriska byggklossar är metodik som går ut på att alla övningar – oavsett hur svåra de än är – bygger på mindre beståndsdelar i form av enklare övningar. Att använda sig av den metodiken garanterar en god och säker teknik. 

Ju större övningsförråd du har som elitaktiv, desto bättre förutsättningar ger du dig själv. En stor övningsbank innebär stor motorisk spännvidd och fler valmöjligheter. Din egen och din tränares erfarenhet påverkar också. Din specifika väg måste ni prova er fram till, utifrån er samlade erfarenhet. 

Kunskap om regler och bedömning gör det lättare att avgöra rätt övningsval, bästa lämpliga taktik och när det är lämpligt att addera nya svårigheter. Detta styrs även av individuella faktorer, som självkännedom och erfarenhet.  

Som är elitaktiv behöver du ta till dig de viktigaste delarna av BR (bedömningsreglemente). Ta även hjälp av tränare och domare för att öka din förståelse, så att du kan prestera bättre på sikt.