Avsnitt 4: Regelkännedom

Inom gymnastiken är vi något av experter på det här med regler och regelverk. Det internationella gymnastikförbundet FIG har sammanlagt ett 60-tal olika regelsamlingar eller reglementen. För dig som elitaktiv är de allra flesta av dessa ganska oväsentliga. Men det finns anledning att ha en någorlunda inblick i åtminstone sin egen disciplins bedömningsreglemente (BR), Code of Points på engelska.  

Det är bra att känna till dessa delar av BR: 

 • vilka avdrag domarna gör för tekniska fel och bristande utförande (stil) och artisteri  
 • samt hur stora avdrag som görs för fall eller tapp.  
 • vad som gäller för att få svårigheter godkända (ofta uttryckt i antal grader, osv) 
 • hur stora avdrag som domarna kan göra för underroterade landningar osv.  

Men det är också i BR som det regleras vilka rättigheter (och skyldigheter) du som aktiv har, exempelvis vad du kan protestera emot eller hur länge du får värma upp direkt före tävlingsstart.  

Hur ska då du som aktiv få denna kunskap? Förmodligen inte genom att läsa BR från pärm till pärm  (vissa BR är på över 200 sidor!) eller gå en hel domarkurs. Istället är det i huvudsak dina tränares uppgift att ha koll och delge dig det mest väsentliga. Förhoppningsvis leder det till att du blir intresserad av – i takt med att du blir äldre och mer medveten – att lära dig mer och mer om regler och bedömning. Återigen finns en direkt koppling till självbestämmandeteorin (Self determination theory), där en ökad insyn och förståelse kan bidra till att göra din känsla av kompetens så stor som möjligt.  

Förutom att ha kunskap om det som går att läsa sig till i BR finns det väldigt mycket betydelsefull information som förmodligen bara domare kan förmedla, nämligen hur de faktiskt tillämpar BR. Exempelvis:  

 • vad domarna premierar 
 • hur mycket ”svank” är OK 
 • hur huvudet ska hållas, etc. 

Var inte rädd att för att prata med domare i din omgivning, ställ frågor! Ta hjälp av tränare och domare omkring regelkännedom och bedömningskunskap för att få ut så mycket som möjligt av din insats både i tränings- och tävlingsmomentet! 

Exempel från olika bedömningsreglementen

Här kommer lite olika exempel från olika gymnastikdiscipliners bedömningsreglementen för att du ska få en bild av vad ett BR kan innehålla.  

För att belysa ovanstående spelade vi in en podcast med Hanna Rydén, niofaldig svensk mästarinna i trampolin och internationella domaren samt före detta förbundskaptenen i trampolin Jenny Söderlund. I podden resonerar de bland annat om  

 • vilka regler man som elitaktiv bör ha kunskap om, 
 • att analysera sina egna domarpoäng 
 • ifall det går att sitta med domare och diskutera vilka avdrag man fått 
 • hur man kan skaffa sig kunskap om både regler och bedömning  
 • vikten av att taktiskt genomföra sin träning och sina serier.  

Regelkännedom

I podden nämns att enskilda domares avdrag ibland är offentliga. Figuren nedan förklarar detta mer.  

Skärmbild från Sporttech, ett resultatprogram för trampolin. Den blå inramade sifferraden visar en enskild domares (E2) utförandeavdrag för en series tio övningar samt avdrag för landning. Den röda inramade sifferraden visar samtliga sex E-domares avdrag för övning 10 i gymnastens serie (i detta fall blir medianavdraget för övning tio 0,2 poäng).

Guide till gymnastikens olika regler och reglementen

Mer om innehållet i gymnastikens olika reglementen och regler kan du läsa i den här guiden.

Länkar till nationella och internationella regler: 

Svenska regler

Internationella regler

 • FIG (internationella regler, alla discipliner förutom trupp och hopprep) 
 • UEG (internationella regler trupp) 
 • IJRU (internationella regler hopprep)