Avsnitt 3: Övningsval och taktik

Vilka övningar du tränar på och lägger in i ditt tävlingsprogram styrs såklart av individuella faktorer, som tycke och smak, ambition, styrkor och svagheter och eventuella prestationsblockeringar. Men det finns också andra aspekter att ta hänsyn till som är av mer objektiv karaktär.  

  • Ditt övningsförråd. Enkelt uttryck kan sägas att – oavsett gymnastikdisciplin – ju större övningsförråd du har som aktiv desto bättre förutsättningar ger du dig själv. En stor övningsbank innebär ett stort motoriskt register, fler valmöjligheter, osv.  
  • Din och din tränares erfarenhet är givetvis också en faktor och vissa övningar kan vara särskilt svåra att kontrollera eller leder ofta till stora domaravdrag i tävlingssammanhang. Din specifika väg måste du och dina tränare prova er fram till utifrån er samlade erfarenhet och klokskap 

Av erfarenhet vet vi att olika övningar passar olika aktiva mer eller mindre bra. Det ska definitivt vägas in, men det är inte ovanligt att aktiva och tränare aktivt väljer bort ”onödiga” (eller mindre viktiga) övningar för att man inte ser nyttan med dem på kort sikt.  

Kom ihåg att du inte kan veta när du får behov av ett visst rörelsemönster i framtiden. Så ge dig själv bäst möjligheten att utvecklas långsiktigt. 

Taktik

Taktik tycks bli ett allt viktigare inslag i tävlingsgymnastiken. Det kan bland annat handla om  

  • hur du väljer att lägga upp dina serier eller program i olika tävlingsomgångar (kval, semifinal, final) på effektivast sätt eller  
  • hur många svårigheter du ska lägga in.  

Det senare, att balansera E- (utförande) och D-poängen (svårighet), är något som gäller i nästan alla gymnastikdiscipliner. Där är den rådande principen (i nästan alla fall) att ju högre D-poäng desto lägre E-poäng kan man förvänta sig, dvs frågan som ska besvaras är ”Är det värt att ha den högre D-poängen? Lönar det sig?”.  

För att kunna besvara den frågan krävs kunskap och erfarenhet kring bedömningsreglemente och bedömning (se nästa avsnitt) samt självkännedom och insyn i sina egna styrkor och svagheter. Det spelar förstås även roll i vilken fas du befinner dig. Ibland behöver du ta nästa steg genom att öka svårigheten eller risktagandet, vilket på kort sikt kan förväntas leda till lägre E-poäng (beslut som innebär risktagande för hälsa och välmående ska aldrig förekomma).  

Fler parametrar

I vissa discipliner är den här balansakten mer komplicerad än i andra, helt enkelt beroende på att antalet parametrar som en series eller ett programs poäng består av är fler än bara ”E” och ”D”.  

  • I rytmisk gymnastik och aerobic gymnastics tillkommer exempelvis ”A”, dvs artisteri och i trupp C-poäng (framför allt i fristående).  
  • I trampolin tillkommer poäng för Time of Flight (tid i luften, dvs höjd) och HD (horizontal displacement, dvs hur mycket den aktive vandrar från mitten).  

I slutändan är det dock den totala poängen för en serie eller ett program som är det avgörande för bedömningen av din prestation och ditt resultat på tävling. Hur du uppnår högsta möjliga totalpoäng är högst individuellt och beroende av en mängd faktorer, exempelvis om du har lättare eller svårare att uppnå höga E-poäng.