Avsnitt 2: Progression

Hur väjer du rätt övning och vad är ditt nästa utvecklingssteg? De frågorna har du troligen ställt dig själv många gånger och kommit fram till olika svar varje gång. Att välja riktning och avgöra vad som är rätt för just dig är något som påverkas av många faktorer, men det kan finnas hjälp att hämta. 

Synen på utveckling varierar mellan och inom gymnastikens olika discipliner. Inom de disciplinerna som har funnits längst, finns i många fall mycket detaljerade progressionsscheman. Dessa scheman är ett försök från erfarna tränare att sammanfatta kunskap och erfarenheter så att din utveckling som elitaktiv kan underlättas.  

Ett progressionsschema i sig formar med andra ord en karta som indikerar en önskvärd utveckling som du och dina tränare kan spegla din utveckling mot. Intentionen bakom är att du kan utvecklas minst lika bra som andra tidigare har gjort och samtidigt undvika att göra samma eventuella misstag. Grundtanken är att övning och teknik går hand i hand så att din utveckling steg för steg öppnar dörrarna för fler och svårare övningar utan att du fastnar på vägen eller saknar viktiga byggklossar. 

Progressionsscheman kan se olika ut och även inkludera olika inlärningsfaser. Gemensamt är att de oftast ger EN bild av verkligheten och därmed tar de sällan höjd för individuella skillnader eller faktiska förutsättningar såsom träningsmöjligheter, träningsmängd eller just dina fysiska och mentala förmågor.

Progressionsschema för piruetter i rytmisk gymnastik (källa: Skill aquisition profiles for FIG Age Group Development Program – Rhythmic Gymnastics, ca 2006)
Exempel på progressionsschema för trampolin (Ulf Andersson, 2022)

Som kontrast till utveckling enligt progressionsscheman finns motsatsen, nämligen perspektivet att all utveckling är helt individuell. Grundtanken här är att eftersom allas individuella förutsättningar är olika finns det inte två aktiva som har haft samma utveckling. Vilket värde har det då att skapa en samlad förenklat bild som troligen inte passar någon perfekt ändå? En lekfull tillgång till utveckling där kreativitet och utforskande genom egen påverkan och val är med och styr kan skapa en mycket stark inre motivation. 

Hur ska du göra och vilken väg ska du gå? ”Sanningen” ligger troligen någonstans mellan de två perspektiven. Att lära av andras framgångar och även misslyckanden kan stärka dig och dina tränares beslut så att du inte behöver fastna på samma sätt som andra kanske gjort. Genom att vara delaktig och våga gå din egen väg, kan du samtidigt vara med och styra och avgöra i vilken riktning just din karriär ska gå. Du kan inte välja allt, så lika viktigt det är att välja riktning och välja till, lika viktigt är det att välja bort. 

Din tur att reflektera

Utifrån din egen erfarenhet, fundera över: 

  • Vilka för- eller nackdelar ser du med progressionsscheman? 
  • Finns det progressionsscheman inom din disciplin?  
  • Vilken bild har du av din framtida utveckling? Vad bygger den i så fall på? 
  • Vad är det viktigaste för dig att utveckla så du kan ta nästa kliv i din utveckling?  
  • Har du och dina träningskompisar haft samma utveckling? Vilka steg har ni tagit olika och vad blev konsekvensen?