Avsnitt 3: Linjära rörelser: hopp och repetitiva rörelser

All mänsklig rörelse kan mekaniskt delas in i fyra undergrupper: 1) ingen förflyttning = stationära positioner, 2) linjära rörelser – förflyttningar, 3) roterande rörelser, 4) från förflyttning till ingen förflyttning - stopprörelser = landningar 

Den mekaniska beskrivning för linjära rörelser (hopprörelser och repetitiva rörelser) är att när kraft riktas rakt genom en kropps tyngdpunkt leder det till en linjär rörelse, eller förflyttning (dvs ingen rotation uppstår). 

Hopprörelser

Mekanisk beskrivning: gemensamt för alla hopprörelser är att det sker en förflyttning av tyngdpunkten från kroppens stödyta i en enstaka explosiv (plötslig) rörelse. 

Det som skapar den höga kraften är din muskelstyrka i de leder som är inblandade i hoppet. 

Hopprörelser kan utföras från ben, armar och andra kroppsdelar, av den aktive själv eller med handredskap.  

Tre mekaniska principer för att öka effektiviteten i hopprörelser

Det finns tre mekaniska principer som gäller för alla hopprörelser (alla starter) och repetitiva rörelser. För att öka effektiviteten i ett hopp använder du samma tre mekaniska metoder: 

1. Öka kraften (explosiviteten) i den kroppsdel som du använder i hoppet. Kräver specifik fysisk preparation.  

2. Håll spänningen i kroppen så att kraften blir effektiv (tänk dig skillnaden på att studsa en pinne jämfört med att studsa ett rep). Kräver specifik fysisk preparation. 

3. Använd kroppsdelar som inte är i kontakt med underlaget på ett effektivt sätt, t.ex. att dra armar och överkropp bakåt medan fötterna fortfarande är i kontakt med väggen i en wallflip (parkour). Kräver specifik fysisk preparation och motorisk träning. 

Repetitiva rörelser

Mekanisk beskrivning: en repetitiv rörelse, eller upprepande rörelse, är en återkommande förflyttning av tyngdpunkten från kroppens stödyta.  

Exempel på repetitiva rörelser är gå, springa och klättra. Kan utföras från ben och armar, i stödjande eller hängande, osv. 

Observera!

De tre mekaniska principerna för att öka effektiviteten i hopprörelser gäller även för repetitiva rörelser.

Din tur att reflektera!

  • Vilka fyra undergrupper kan mänsklig rörelse delas in i? 
  • Lista tre exempel på när en gymnast använder sig av tredje principen för att öka effektiviteten i hopprörelser: ”Använd kroppsdelar som inte är i kontakt med underlaget på ett effektivt sätt.” 
  • Vad är den mekaniska beskrivningen av en repetitiv rörelse?