Avsnitt 2: Stationära positioner

Mekanisk beskrivning: I stationära positioner förblir tyngdpunkten innanför kroppens stödyta, det vill säga den förflyttar sig inte (mer eller mindre).  

Det finns tre mekaniska undergrupper för stationära positioner: 

  • Stödja: tyngdpunkten är tydligt innanför kroppens stödyta = stabila positioner 
  • Balansera: tyngdpunkten är på gränsen av kroppens stödyta = instabila positioner, ju större stödytan är och ju lägre tyngdpunkten är, desto lättare att hålla balansen 
  • Hänga: tyngdpunkten är nedanför kroppens stödyta = mycket stabila positioner 

Stabilitetsprinciper

Det finns ett antal sätt att göra en stationär position mer stabil. Här går vi igenom de fyra stabilitetsprinciperna.  

1: Ju närmare tyngdpunkten är stödytans centrum, desto bättre stabilitet. Om tyngdpunkten hamnar utanför stödytan uppstår instabilitet.

2: Ju större stödyta en kropp har desto bättre stabilitet. 

3: En kropp har bättre stabilitet ju lägre tyngdpunkt den har. 

4: Ju färre vinklar en kropp har desto mer stabil är den.