Avsnitt 5: Sammanfattning

Gymnastiken utsätter din kropp för höga belastningar som kan uppgå till över 10 gånger din kroppsvikt i en landning. Skadorna kan därför vara omfattande om och när de väl sker. Att drabbas av en skada påverkar både fysiskt och psykiskt men med en välplanerad rehabilitering kan du också komma tillbaka starkare efter en skada. 

Skador kan delas in i  

  • Akuta skador (trauma) som sker hastigt och ofta utan förvarning 
  • Överbelastningsskador som ofta kommer smygande men som också kan uppkomma akut. 

Rehabilitering syftar till att återställa den skadade vävnadens funktion och bygga upp belastningstoleransen igen. Rehabiliteringen kan förklaras i fem faser: 

  1. Vardagssmärta.  
  2. Smärtfri vardag.  
  3. Skolidrotten fungerar. 
  4. Tyngre rehab och jogg.  
  5. Slutrehabilitering. 

Det är viktigt att inte hoppa över några av faserna då risken för återskada ökar. Skynda i stället långsamt, var lyhörd för din kropps signaler och ta dem på allvar. Se till att du har en bra dialog med din tränare och din rehabkontakt och kom ihåg att återkommande smärta från någon del av kroppen aldrig är okej. Det är när du är skadefri under långa perioder som du får goda möjligheter att utvecklas optimalt.