Avsnitt 4: Att skatta smärta

Alla upplever smärta olika. Vi har olika smärttröskel, vilket gör smärta komplext. Att träna förknippas också med en viss typ av smärta, som anses normal. Det gör att det kan vara svårt att bedöma vilken smärta som är okej och inte.  

Att skatta eller mäta smärta är ett bra sätt för att förstå hur kroppen reagerar på olika belastning i träning och bättre kunna anpassa träningen. 

VAS-skalan

För att skatta och bedöma smärta används ofta VAS-skalan (Visual Analog Scale). Den går gradvis från 0 till 100, men brukar förenklas till siffor mellan 0 och 10. Då kallas den NRS (Numeric Rating Scale) där 0 motsvarar ingen smärta alls och 10 den värsta smärta du kan tänka sig.  

När du passerar 5 på skalan övergår ofta känslan av obehag till smärta som är svårare att stå ut med. Smärta över 5 ska undvikas under träning, men framför allt ska den försvinna när du slutat. Om du har du en skada kan det vara okej att träna med smärta. Då ska den smärtnivå du hade före träningen inte bli högre efteråt.

Vilken smärta är okej?

Smärta är inte det enda som avgör om du kan träna eller inte. Det är ibland viktigare att se till att andra symtom, som svullnad, inte förvärras under träning. Har du varit med om en skada kan själva träningen också tolkas som smärta av kroppen, fast det inte innebär någon fara. Det är därför viktigt att du har en dialog med din rehabkontakt om hur det känns. Då kan ni diskutera vilken typ av smärta som är okej och inte okej att träna med.  

Kom ihåg att återkommande smärta från någon del av kroppen inte är okej. Ibland kan det vara lätt att ignorera eller förminska en smärta, då du kanske prioriterar att vara med på tävlingen du sett fram emot. Men det är inte hållbart i längden! Blir du bra på att lyssna på din kropp och har en dialog med din tränare skapar det bättre förutsättningar för en längre idrottskarriär. 

Det är när du är skadefri under långa perioder som du får goda möjligheter att utvecklas optimalt. Det är därför det är viktigt att göra grundjobbet med att träna upp styrka och funktion för att sedan kunna köra på med de idrottsspecifika momenten som du tycker är särskilt roliga.